063-01.<<֮>>."hand",2005.9.21, Beijing, 176x184.68cm,